Wybierz sposób logowania
Przypomnij hasło Utwórz konto

Logowanie

Specjalizacje

Blok Społeczno-humanistyczne podstawy specjalizacji

TESTY Z 5 MODUŁÓW:
I. Etyka i prawo,
II. Komunikowanie interpersonalne,
III. Elementy epidemiologii zakażeń związanych z opieką medyczną,
IV. Zarządzanie w pielęgniarstwie
V. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych.
 

Więcej

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

TESTY Z 7 MODUŁÓW:
I. Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjolog. Dorosłych,
II. Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjolog. Dzieci, Moduł
III. Intensywna terapia dorosłych,
Moduł III. Intensywna terapia dzieci,

Więcej

Pielęgniarstwo chirurgiczne

TESTY Z 9 MODUŁÓW:
I. Wybrane aspekty leczenia w chirurgii,
II. Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii,
III. Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej,
IV. Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii,
V. Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii,
VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii,

Więcej

Pielęgniarstwo geriatryczne

TESTY Z 8 MODUŁÓW:
I Patofizjologia procesu starzenia,
II. Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości,
III. Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym,
IV. Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa,
V. Całościowa ocena geriatryczna,

Więcej

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

TESTY Z 9 MODUŁÓW:
I. Współczesne kierunki opieki nad kobietą.
II. Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym
III. Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży
IV. Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą
V. Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem
VI. Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania

Więcej

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek/arzy i położnych

TESTY Z 7 MODUŁÓW:
I. Mikrobilogia
II. Immunologia i szczepienia ochronne.
III. Choroby zakaźne
IV. Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
V. Higiena szpitalna

Więcej

Pielęgniarstwo internistyczne

TESTY Z 10 MODUŁÓW:
I. Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia
II. Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego
III. Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego
IV. Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego
 

Więcej

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek/arzy i położnych

TESTY Z 6 MODUŁÓW:
I. Współczesne kierunki opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym.
II. Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu.
III. Opieka nad noworodkiem zdrowym.
IV. Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym.

Więcej

Pielęgniarstwo onkologiczne

TESTY Z 6 MODUŁÓW:
I. Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego
II. Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych
III. Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową
IV. Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

Więcej

Pielęgniarstwo operacyjne

TESTY Z 14 MODUŁÓW:
I. Współczesne pielęgniarstwo operacyjne
II. Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej
III. Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii
IV. Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie
V. Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii
VI. Pielęgniarstwo operacyjne w urologii
VII. Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej
VIII. Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii.

Więcej
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito e-learning